ضبط کردن میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضبط کردن: میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی پایبندی به توافق نفتی اوپک و غیراوپک کم کردن یافت

رویترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که قیمت پایبندی به توافق کم کردن تولید کشورهای اوپک و غیراوپک در ماه میلادی گذشته کم کردن یافته است.

پایبندی به توافق نفتی اوپک و غیراوپک کم کردن یافت

پایبندی به توافق نفتی اوپک و غیراوپک کم کردن یافت

عبارات مهم : توافق

رویترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که قیمت پایبندی به توافق کم کردن تولید کشورهای اوپک و غیراوپک در ماه میلادی گذشته کم کردن یافته است.

به گزارش ایسنا، منابع آگاه اعلام کردند قیمت پایبندی کشورهای اوپک و غیراوپک به توافق کم کردن تولید از ۱۴۷ درصد در ماه مه، به حدود ۱۲۰ درصد در ژوئن کم کردن یافته است.

کشورهای تولیدکننده نفت عضو و غیرعضو اوپک در نشستی که ماه ژوئن برگزار شد، توافق کردند قیمت پایبندی به توافق کم کردن تولید را تدریجا به ۱۰۰ درصد بازگردانند.

پایبندی به توافق نفتی اوپک و غیراوپک کم کردن یافت

این اقدام با نشانه عرضه زیاد به بازار بود که به علت سقوط تولید ونزوئلا، اختلالات متعدد عرضه در نقاط متفاوت و تحریم های آمریکا علیه نفت کشور عزیزمان ایران در معرض کمبود عرضه قرار گرفته است.

عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده نفت اوپک هست، اعلام کرده که تدارکات جهت زیاد کردن تولید را حتی پیش از برگزاری نشست ژوئن شروع کرده بود و آمار روسیه نیز نشان داد تولید نفت این کشور در ماه میلادی گذشته زیاد کردن یافته هست.

رویترز به نقل از دو منبع آگاه خبر داد که قیمت پایبندی به توافق کم کردن تولید کشورهای اوپک و غیراوپک در ماه میلادی گذشته کم کردن یافته است.

واژه های کلیدی: توافق | میلادی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog