ضبط کردن میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضبط کردن: میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی بازار آپارتمان‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

در روزهای اخیر بازار مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد عرضه تازه در گروه آپارتمان های مسکونی ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت بوده هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روزه

بازار آپارتمان‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

بازار آپارتمان های ۱۰ تا ۲۰ ساله در تهران

عبارات مهم : ایران

در روزهای اخیر بازار مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد عرضه تازه در گروه آپارتمان های مسکونی ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت بوده هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روزها میل به به خرید آپارتمان های با سن بنای بیش از ۱۰ سال در میان تمام گروه های متقاضی خرید مسکن اعم از منزل اولی ها و کسانی که قصد تبدیل به احسن دارند، زیاد کردن یافته است.

با وجود مطلوبیت بسیار زیاد آپارتمان های نوساز و تازه ساز در میان متقاضیان مسکن، ولی جهش قیمت ها بسیاری از گروه ها را وادار به جست وجو در گروه آپارتمان های میانسال و حتی کهنسال کرد، طوری که به اذعان مشاوران املاک، در روزهای اخیر بسیاری از منزل اولی ها در بدو ورود به بنگاه اعلام می کنند که به دنبال منزل مناسب سکونت با سن بنای حدود ۱۰ ساله هستند.

بازار آپارتمان‌های ۱۰ تا ۲۰ ساله در پایتخت کشور عزیزمان ایران

به شکل متعارف دو رقمی شدن سن بنا موجب تنزل یک پله ای قیمت مسکن در مقایسه با آپارتمان های ۴ تا ۹ سال ساخت می شود و در نتیجه امکان خرید با قیمت مناسب تری جهت جست وجوگران ملک در این گروه سنی وجود دارد. در عین حال با عبور سن بنا از مرز ۱۵ سال نیز با توجه به اینکه ملک دیگر امتیاز دریافت وام جهت منزل اولی ها را از دست می دهد، یک رتبه قابل توجه تنزل قیمت دوباره رخ می دهد. بر این اساس بازه سنی ۱۰ تا ۲۰ سال آپارتمان ها کانون مهم فایل های قیمت مناسب در بازار مسکن به شمار می آید.

با این حال مسئله مهم فایل های قیمت مناسب موجود در بازار این است که اغلب آنها از امکانات حداقلی و مهم نظیر آسانسور و پارکینگ برخوردار نیستند و همین عنوان فاز جست وجوی متقاضیان خرید مسکن را طولانی تر می کند. این شرایط موجب شده است بسیاری از منزل اولی هایی که از ابتدای تیر ماه وارد بازار مسکن شده است اند، هنوز سرگردان و در فاز جست وجو باشند.

در روزهای اخیر بازار مسکن در پایتخت کشور عزیزمان ایران شاهد عرضه تازه در گروه آپارتمان های مسکونی ۱۰ تا ۲۰ سال ساخت بوده هست. به گزارش «دنیای اقتصاد»، این روزه

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | بازار | اقتصاد | اقتصاد | آپارتمان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog