ضبط کردن میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

ضبط کردن: میلیون سرشماری سرشماری نفوس اخبار اقتصادی و بازرگانی

گت بلاگز اخبار اجتماعی مسئله مهم اصفهان , فرونشست زمین

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان، عنوان فرونشست زمین در دشت های این استان را به اندازه گسل‌ها جدی دانست و گفت: در کنار خطر گسل‌ها، مسئله مهم فعلی ا

مسئله مهم اصفهان , فرونشست زمین

فرونشست زمین؛ مسئله مهم اصفهان

عبارات مهم : اصفهان

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان، عنوان فرونشست زمین در دشت های این استان را به اندازه گسل ها جدی دانست و گفت: در کنار خطر گسل ها، مسئله مهم فعلی استان اصفهان، عنوان فرونشست زمین در دشت هایی مانند دشت برخوار، اصفهان یا دامنه دشت گلپایگان است.

به گزارش ایسنا- به نقل از وزارت راه و شهرسازی، حسین حجتی در خصوص اینکه “موضوع شناسایی گسل ها در اصفهان تا به حال چه کارها و پیشرفت هایی داشته است؟” گفت: سه شهر نایین، کاشان و شهرضا گسل های جدی و بزرگی دارند. در محل شهرضا به سمیرم ادامه گسل زاگرس است و در منطقه نایین گسل نایین و در کاشان هم بحث خود را در این زمینه دارد.

مسئله مهم اصفهان , فرونشست زمین

وی افزود: براساس قراردادهایی که با دانشگاه های معتبر کشور داشتیم، همه گسل های استان به وسیله تجهیزات ماهواره ای مشخص شده است و همچنین بحث پهنه بندی لرزه ای شهرهای کاشان و نایین و شهرضا را در برنامه داریم.

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان در ادامه با اشاره به خطر فرونشست زمین در دشت های اصفهان و شهرهای اطراف، اظهار کرد: کنار خطر گسل ها، مسئله مهم فعلی استان، عنوان فرونشست زمین در دشت ها مانند دشت بلخار، اصفهان یا دامنه دشت گلپایگان است که برنامه هایی جهت آن ها در نظر گرفته شده است هست. به عنوان نمونه دشت برخوار قرار است مجهز به راه اندازی جی پی آر اس و مانیتورینگ و پالایش روزانه یا ماهانه شود.

رییس مرکز تحقیقات مسکن و شهرسازی استان اصفهان، عنوان فرونشست زمین در دشت های این استان را به اندازه گسل‌ها جدی دانست و گفت: در کنار خطر گسل‌ها، مسئله مهم فعلی ا

وی در پاسخ به این پرسش که “چه اقداماتی در خصوص ممنوعیت ساخت و ساز در گسل های شناسایی شده است در نظر گرفته شده است است؟” افزود: اساسا شناسایی محل های گسل صورت گرفته هست، ولی متاسفانه در شناسایی گسل دشت اصفهان داده های ماهواره ای نشان داده که مناطق پایدار وجود دارد و گسل قم – زفره و گسل کلاه قاضی نیز در قسمت شرقی اصفهان قراد دارد که در دستور کار است که با بهره گیری از مطالعات زمین شناسی، سنجش از راه دور در مورد آن باید انجام شود.

حجتی در پاسخ به سوالی مبنی بر موانعی که در جهت انجام کارها درخصوص گسل ها و حواشی آن ها وجود دارد، گفت: بعد از شناسایی گسل ها در هر حال باید در شورای عالی شهرسازی مصوباتی داشته باشیم که در حریم گسل ها ساخت و ساز صورت نگیرد و سمت و سوی توسعه شهری به سمت این گسل ها نباشد.

وی هم چنین در پاسخ به این پرسش که “اصلی ترین کارها جهت توسعه حمل و نقل حومه ای به استان اصفهان این روزها در چه مراحلی قرار دارد”، اظهار کرد: در عنوان توسعه شهرهای تازه و توسعه ناوگان حومه ای در اصفهان می توانیم از تصمیم گیری ها راجع به سه شهر تازه به نام های فولادشهر، مجلسی و بهارستان صحبت کنیم. موضوعی که این روزها در ارتباط با حمل و نقل عمومی این شهرها با شهر اصفهان مطرح هست، راه اندازی قطار شهری و حومه ای است که به وسیله آن بتوانیم این شهرها را به شهر اصفهان وصل کنیم.

مسئله مهم اصفهان , فرونشست زمین

وی افزود: به عنوان مثال از جنبه رفت و آمد افراد از شهر تازه به مرکز شهر سیستم حمل و نقل عمومی باید به گونه ای برنامه ریزی شود که افراد را به محل های کارشان برساند و در این راستا قطار حومه ای اصفهان با مسیرهای فولاد شهر، مبارکه، مجلسی و بهارستان در دستور کار هستند. این روزها حدود ۱۵ کیلومتر از مسیر اصفهان تا بهارستان زیرسازی و ریل گذاری شده است و احتمالا در سال آینده به بهره برداری می رسد و شهر تازه بهارستان را به اصفهان وصل می کند.

واژه های کلیدی: اصفهان | شناسایی | شهرسازی | فرونشست زمین | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog